นายประสาน กาญจนพิบูลย ์ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขต 10
เข้าตรวจงานที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ สาขาเซกา วันศุกร์ที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555