พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเซกา มีโฉนดที่ดิน จำนวน17,465 แปลง 79,353-3-89.0 ไร่
อำเภอพรเจริญ มีโฉนดที่ดิน จำนวน -8,394 แปลง 41,951-0-99.3 ไร่
อำเภอบึงโขงหลง มีโฉนดที่ดิน จำนวน -5,091 แปลง 18,249-1-37.5 ไร่
 
แผนที่เขตการรับผิดชอบ