เจ้าพนักงานที่ดิน e-mail : amornpun.s@dol.go.th
ฝ่ายอำนวยการ e-mail : vasana.p2@dol.go.th
ฝ่ายทะเบียน e-mail : nki-seka.r@dol.go.th
ฝ่ายรังวัด e-mail : nki-seka.s@dol.go.th
สำนักงานที่ดิน e-mail : nki-seka@dol.go.th
   
ที่อยู่สำนักงาน ถนนไตรมิตร อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
อยู่ข้างที่ว่าการอำเภอ และ สถานีตำรวจภูธรเซกา
โทรศัพท์ : 0-4248-9200
โทรสาร : 0-4248-9200
 
 
นายจักรกริช ผึ่งสิงห์ : ผู้ปรับปรุงข้อมูล