ข้อมูลทั่วไป อำเภอเซกา ที่ตั้งและอาณาเขต
ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบึงโขงหลง
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอบึงโขงหลง
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอนาทม (จังหวัดนครพนม), อำเภออากาศอำนวย(จังหวัดสกลนคร)
ทิศใต้ ติดกับ อำเภอพรเจริญ, อำเภอศรีวิไล
study northchm  
ประวัติความเป็นมา
บ้านเซกา เป็นบ้านที่เก่าแก่ ตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2400 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 154 ปี คำว่าเซกา ประวัติมีว่า มีผู้เฒ่าคนหนึ่งชื่อจันทร์โคตร อพยพมาจากบ้านซาง เสาะหาที่ทำกินใหม่ มาถึงที่แห่งหนี่งเป็นที่ราบลุ่มอันสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำมากมายจึงได้บอกข่าวนี้แก่ญาติพี่น้อง ผู้คนทั้งหลายจึงอพยพมาอยู่ ณ บริเวณแห่งนี้ ผู้คนจึงเอาไซ (เครื่องมือจับปลาพื้นเมือง) ลงไปดักปลาตามลำห้วย ได้ปลามากมายจนขนไม่ไหวจึงต้องเทปลาทิ้งไว้บนฝั่ง มีอีกามากินปลาที่ชาวบ้านทิ้งไว้ คนจึงเรียกบ้านนี้ว่า "บ้านไซกา" ต่อมาเพี้ยนเป็น"เซกา" ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่
คำขวัญอำเภอเซกา
"พระมูลเมืองคู่บ้าน แหล่งสราญน้ำตกเจ็ดสี ปลารสดีน้ำสงคราม น้ำใจงามคนเซกา"
   
   
แหล่งท่องเที่ยว อำเภอเซกา  
  น้ำตกเจ็ดสี
   ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านดอนเสียด ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา หากเดินทางไปตาม
ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ก่อนถึงอำเภอบุ่งคล้าประมาณ ๑๒ กิโลเมตร มีทางแยกขวา
ที่บ้านชัยพร ผ่านบ้านภูเงิน บ้านดอนเสียดไปถึงน้ำตก ระยะทางอีกประมาณ๒๘กิโลเมตร
หรือหากเดินทางจากภูทอกใช้เส้นทางที่ผ่านบ้านนาต้อง บ้านดอนเสียด รวมระยะทางจาก
ภูทอก ประมาณ ๑๔ กิโลเมตร น้ำตกเจ็ดสี เป็นน้ำตกที่สวยงามมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน เกิดจากธารน้ำของห้วยกะอามไหลมาตามหน้าผาหินทรายสูงและแผ่กว้างเป็นทางยาว สายน้ำตกกระทบหินเบื้องล่างเกิดเป็นละอองไอน้ำ ยามเมื่อกระทบกับแสงแดดทำให้เกิด
สีต่างๆ ขึ้น จึงเรียกว่า น้ำตกเจ็ด
   
  น้ำตกภูถ้ำพระ
 

ตั้งอยู่บริเวณบ้านถ้ำพระ ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา อยู่ห่างจากอำเภอเซกา ประมาณ ๓๔ กิโลเมตร มีน้ำเฉพาะในฤดูฝนเช่นเดียวกับน้ำตกอื่น ๆ ของภูวัว แต่การเดินทางเข้าถึง
ค่อนข้างลำบาก เดินทางจากอำเภอบุ่งคล้าไปตามทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ระยะทาง ๒๔ กิโลเมตร ถึงบ้านท่าดอกคำ มีทางดินแยกขวาไปจนถึงห้วยบางบาตรและต่อเรือชาวบ้าน
ไปยังน้ำตก บริเวณน้ำตกจะเป็นที่ตั้งสำนักสงฆ์ เงียบสงบและร่มรื่น เมื่อเดินขึ้นไปบน
ลานหิน ด้านหลัง จะพบหุบเขารูปแอ่งกระทะขนาดกว้างประมาณ  ๒๐๐ ตารางเมตร มีสายธารน้ำตกไหลมายังก้นอ่างที่เบื้องล่าง บริเวณน้ำตกเป็นผากว้างประมาณ ๑๐๐ เมตร สูง ๕๐ เมตร  สามารถลงเล่นน้ำได้

   
  น้ำตกชะแนน

  เดิมชื่อน้ำตกตาดสะแนน ตาดแปลว่า "ที่ซึ่งมีน้ำไหล" สะแนน มีความหมายว่า "สูงสุดยอด" หรือ "เยี่ยมยอด" ตั้งอยู่ที่บ้านภูเงิน ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา ใช้เส้นทางเดียวกับทางไปน้ำตกเจ็ดสี โดยใช้เส้นทางบ้านชัยพร-บ้านภูเงิน ระยะทางประมาณ ๑๓ กิโลเมตร จะมีทางแยกไปน้ำตกชะแนนอีกประมาณ ๕ กิโลเมตร ทางช่วงสุดท้ายเป็นทางดินแคบขรุขระและไม่สะดวก ต้องใช้รถ
จักรยานยนต์เดินทางไปหรือเดินเท้าเท่านั้น น้ำตกชะแนนเกิดจากลำห้วยสะแนน
ไหลลดหลั่น ๒ ชั้นมีขนาดกว้างประมาณ  ๑๐๐  เมตร ระหว่าง