จำนวนผู้เข้าชม Free Counters
เริ่มเผยแพร่เว็ปไซต์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 21 สิงหาคม 2555

***วิสัยทัศน์ กรมที่ดิน***
เป็นศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ สู่การบริการที่เป็นเลิศ

นายอมรพันธุ์ สุนทรวิภาต
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
สาขาเซกา

กีฬาชาวดินหนองคาย 2553 ดูรายละเอียด
กีฬาชาวดินหนองคาย 2554 ดูรายละเอียด
งานส่ง เจ้าพรเทพ ไตรวุฒิชน
 
 
 
นายประสาน กาญจนพิบูลย ์ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขต 10
เข้าตรวจงานที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ สาขาเซกา
วันศุกร์ที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 ภาพตรวจงาน